Masáž

Historie:

Nejranější zmínky o masáži nacházíme již ve starověku. Lidé tuto metodu používali na podkladě svých zkušeností, vyvinula se tedy empiricky. Lidé si třeli některá místa, aby ulevili své bolesti. Dospěli k tomu, že je tak možno léčit a doléčovat následky poranění, které si často způsobili při loveckém způsobu života, který tehdy panoval. Kvůli odstranění únavy aplikovali masáže také mořeplavci a cestovatelé. Kombinaci tělesných cvičení a masáže, popisují již v Konfuciových knihách, které pocházejí z doby 5. století před naším letopočtem, dokonce v Indii nalezneme zmínky o masážích již v 18. stol. před naším letopočtem. Další vývoj masáží je popsán v různých zdrojích až do dnešní doby. Více pramenů se shodne na tom, že účinek masáže má blahodárný vliv na lidské zdraví.

Jaké je působení masáže?

Vlivem masáže dochází k příznivému ovlivnění místních i celkových patologických stavů, potíží a změn, které vyvolala choroba, zranění nebo námaha. Masáž je tedy především úkon léčebný a jako takový má své indikace a kontraindikace. V dalším pak masáž přispívá k podpoře fyziologických pochodů v organismu, k posílení zdraví i k zvyšování celkové odolnosti. Při masáži působíme na lidské tělo mnoha různými způsoby. Působíme mechanicky (tlakem ruky), chemicky (uvolnění chemických látek v tkáních), reflexně (přes nervový systém). Teplo, které vychází z rukou terapeuta také hraje roli. Stejně tak, zde interaguje i tok energii obou zúčastněných, kterou se zabývá ve spojitosti s masáží, hlavně východní medicína.

Kontraindikace masáže (kdy nelze masáž aplikovat, případy kdy ohrožuje zdraví masírovaného):

– při nemoci (zvýšená teplota, pocit nastydnutí, rýma, malátnost, slabost, užívání antibiotik, nedoporučuje se ani v počátku onemocnění……)
– zápalové a hnisavé procesy, plísňové infekce
– horečnaté a infekční popřípadě zánětlivé stavy
– kožní onemocnění
– nezhojené rány
– akutní záněty
– křečové žíly (v místě uzlových varixů)
– menses (masáž, lze provádět po domluvě s masírovaným, dochází k zvýšenému krvácení, záleží také na masírované oblasti)
– gravidita (opět je nutné konzultovat, ve které oblasti je masáž prováděna a v jak pokročilé době těhotenství)
– aplikace bezprostředně po jídle
– v místě čerstvého poranění
– krvácivé stavy
– osteoporózy
– u chorob dutiny břišní
– maligní onemocnění, rakovina


Cit.: JÁNOŠDEÁK, Jan. Športová masáž a sebamasáž. Bratislava: Šport, slovenské sportovně vydavatelstvo, 1989
Cit.: ŽALOUDEK, Karel. Masáž. 2. upravené. Praha: Avicenum, 1975.
Díky své profesi kombinuji různé techniky masáže a to především masáž klasickou s terapií spoušťových bodů takzvaných TriggerPoints (ischemická komprese, manuální inhibice, hluboká masáž třením = deep fiction)